ISO-sertifisering

    Rana Gruber AS og RG Mineral AS ble 9. august 2011 sertifisert i henhold til ISO 9001-2008. Kontinuerlig forbedring av alle våre prosesser er en viktig del av vår hverdag. Rana Grubers overordnede målsetning er å sikre vår eksistens som en livskraftig bedrift der utvikling av ressurser og produkter skjer kontinuerlig gjennom samarbeid med kunder og leverandører.

    Det jobbes i dag målrettet med implementering og videreutvikling av vårt kvalitetssystem.

    Som ledd i vår miljøpolitikk jobber bedriften for en sertifisering etter ISO-14001.