Prossessering

COLORANA®-produktene er basert på naturlig magnetitt fra ulike kilder. Før det ankommer vårt produksjonsanlegg, anrikes magnetittråstoff ved hjelp av toppmoderne metoder i vårt oppredningsanlegg, inntil man har nesten ren magnetitt.

Prosessen er en kontinuerlig operasjon som omfatter bruk av våt ultrafinkornet nedknusing, avvanning og tørking. Bruk av rent elvevann – uten tillegg av kjemiske stoffer – i den våte produksjonsprosessen, garanterer et gunstig lavt innhold av vannoppløselige salter. Dette er en karakteristisk egenskap ved alle COLORANA®-produkter.

Den røde produktlinjen er basert på viderebehandling av COLORANA® svart ved termisk nedbrytning av magnetitt. Dette skaper kalsinerte røde jernoksider som er temperaturstabile.

Mikroniserte røde og svarte pigmenter utgjør COLORANAs® D-serie. I mikroniseringsprosessen benyttes en unik nedmalingsteknologi i kombinasjon med svært effektiv vindsikting, noe som totalt sett utgjør den optimale løsningen for å fremstille mikroniserte jernoksidpigmenter av suveren kvalitet.