skip to Main Content

Storsatsing på Mo: Rana Gruber styrker laget for å sikre posisjonen som den ledende jernmalmprodusenten i verden

Rana Gruber - den mest bærekraftige jernmalmprodusenten i verden - søker etter tre ledere som skal bidra til nye kvalitetsløft. Sammen med de øvrige virksomhetene i Mo i Rana utgjør selskapet næringslivet i kanskje Norges mest spennende region.

Akkurat nå er Mo i Rana en av de mest spennende byene i Norge – drevet av sterke industrimiljøer, innovasjon og tilgangen til verdifulle råvarer og energi. Store virksomheter som Rana Gruber, Freyr og Celsa rapporterer alle om vekst og mange nye arbeidsplasser, i tillegg har regjeringen vedtatt å bygge en ny flyplass i byen innen 2025. 

– Vi ser et taktskifte i byen vår, hvor både nye og etablerte aktører satser kraftig for å være konkurransekraftige i fremtiden. Det spirer og gror overalt i byen og vi venter mange nye tilflyttere de neste årene, sier konsernsjef i Rana Gruber Gunnar Moe.

Rana Gruber søker nå etter tre nye ledere til å dekke de nye og viktige rollene som kvalitets- og HMS-sjef, eiendoms- og servicesjef og personalsjef. Søknadsfrist er 29. august 2021. 

Les mer om stillingene her!

Mest bærekraftige jernmalmprodusent

Rana Grubers har røtter mer enn 200 år tilbake, mens selskapet slik vi kjenner det i dag tok over gruven i 1964. I dag er Rana Gruber den globale jernmalmprodusenten med lavest karbonutslipp, omtrent 40 prosent lavere enn gjennomsnittet i bransjen.

– Kundene krever mer og mer, og vi har mulighet til å bidra til å få ned bransjens karbonavtrykk. Derfor har vi bestemt å kutte alle CO2-utslipp innen 2025. For å løse dette og levere på kundenes forventninger må vi ansette de beste folkene, sier han.

Utslippskuttene skal komme fra elektrifisering av maskinparken, samt overgangen til utslippsfrie tog på enten hydrogen eller elektriske Les mer om Rana Grubers 0-utslippsambisjon her.

Tre nye ledere søkes

Rana Gruber er Norges eneste jernmalmprodusent med en årlig produksjonskapasitet på 1,8 millioner tonn jernmalmkonsentrat. De tre nye lederne får viktige oppgaver om å sikre kvalitet i arbeidsstrømmer avgjørende for selskapet.

– Med vår vekst ser vi et selvstendig behov for en leder som kan følge opp og utfordre oss på kvalitetsdimensjonen i alle ledd. Denne rollen blir avgjørende for å oppnå de høye målene Rana Gruber har satt seg, sier HR-direktør Anita B. Mikalsen.

Samtlige av de tre lederrollene vil rapportere til HR-direktør Anita Mikalsen. Kvalitets- og HMS-rollen skal sikre forbedringer og kunnskapsdeling i Rana Gruber, mens de to andre rollene har henholdsvis ansvar for personell og selskapets eiendommer og lokasjoner.

Sterk lagånd

I februar 2021 ble Rana Gruber børsnotert på Euronext Growth, med sterkt medeierskap fra de vel 300 ansatte i selskapet. Over 60 prosent av de ansatte tegnet seg i forbindelse med børsnoteringen.

– Eierskapet blant de ansatte i Rana Gruber er svært gledelig og viser hvor sterk kulturen i selskapet er. «Alt for Rana Gruber» er et motto som har satt seg mellom veggene her og som jeg opplever at kollegaene mine lever etter. Jeg er både stolt og ydmyk over at vi har en så sterk kultur, sier konsernsjef Gunnar Moe.

Les mer om medarbeidere i Rana Gruber som kjøpte aksjer her.

Ifølge Rana Gruber-sjefen gjør den sterke kulturen i selskapet at folk blir lenge i jobbene sine, skaper en sterk rekrutteringskraft samt høy medarbeidertilfredsheten. 

Det er ikke bare Rana Gruber som vokser på Mo, blant annet er det estimert mange tusen nye arbeidsplasser hos Freyr og næringslivet ellers. Det innebærer muligheter for hele familien i byen. 

Les mer om ledige stillinger i Rana Gruber her.

Back To Top
Search