Samfunnsansvar

    Vi har stort fokus på at våre mineralske råstoffer tas ut på en forsvarlig bærekraftig måte der utnyttelsen av de naturlige ressursene maksimeres. Slik skal arbeidsplassene ved bedriften sikres på kort- og langsikt.

    I tradisjonens tro skal selskapet være en støttespiller for kommunale myndigheter og lokalsamfunnet for øvrig og fremstår som en ansvarlig, trygg og betydningsfull arbeidsgiver for regionen.

    Som et ledd i vårt samfunnsengasjement sponser bedriften blant annet skoler og idrettslag og ulike kulturarrangementer. Vi deltar også i flere utviklingsprosjekter med andre lokale bedrifter, og gir økonomisk støtte til forskning og miljøstudier sammen med forskjellige norske institutter og bransjeforeninger. Vi delfinansierer et professorat ved NTNU, og vi er en del av det lokale inkubatorarbeidet gjennom vårt eierskap i Helgeland Industriinkubator.

    Vi tilbyr praksisplasser for elever ved videregående skoler og tar årlig inn lærlinger på ulike fagfelt.

    Vår kontakt med studenter fra universiteter og høgskoler skal fremme interessen for naturvitenskap, særlig geologi, mineralogi og gruve- og oppredningsfag.