Jerndioksid pigmenter

[Translate to Norwegian:] The product range contains black and red sub-micron iron oxides of standard grade and deagglomerated types (micronized iron oxides), the COLORANA® D-range, corresponding to the micronised synthetic iron oxides.

IP-E-054-COLORANA D-Range Definition

The products compare favorably in colour and tint strength with opaque synthetic iron oxides available from the leading world-wide producers, at the same time being especially low in the content of heavy metals than the overall commercially used synthetic iron oxide pigments.

All our products are suitable for food contact and toy application according to the existing regulations.

IP-E-084-Toy Materials Applications Colourants
IP-E-083-Food-Contact Applications Colourants

A number of COLORANA® pigments comply with the stringent requirements set out by EN 12878 for steel reinforced applications, category B pigments. The certifying body is (SP) and the products carry all the CE conformity markings.

Leaflet corrosion proof Edition 09/2010

The term ”Advanced Natural Iron Oxide Pigments” has been introduced for the range of COLORANA® iron oxide pigments in order to separate the products from the normal natural iron oxide pigments alleged being inconsistent in colour and quality*.

The comparison of key characteristics illustrates the high quality of the COLORANA® products:

Synthetiske jernoksider* COLORANA Avanserte naturlige jernoksider
Kjemisk framstilt/prosessert

Naturlig jernoksid

Høyt Fe2O3 innhold Høyere Fe2O3 innhold
Forurenset av basemetaller

Svært ren kjemisk

Høyt innhold av vannløselige stoffer

Lavt innhold av vannløselige stoffer

Finkornet, < 1micron

Finkornet, < 1micron

Smal kornfordelingskurve

Smal kornfordelingskurve

Høy opasitet og dekkevne

Høy opasitet og dekkevne

Høy fargestyrke

Høy fargestyrke

Høy kroma

Høy kroma

Varierende farge i svarte pigmenter

Stabil farge i svarte pigmenter

God dispergeringsevne

Svært god dispergeringsevne/ hurtig fargeutvikling

Stabil

Svært stabil

COLORANA vs nat.a. syn.IOP

Standardtyper jernoksidpigmenter

SVARTE PIGMENTER

Produkt type

SEM Midlere kornstørrelse

Klassifisering

Anbefalte anvendelsesområder*

CM-1C 0.55

Svart jernoksidpigment med lav fargestyrke

Farging av betong, slurryproduksjon, termoplaster, gummi

CM-4 0.35

Svart jernoksidpigment med medium fargestyrke

Farging av betong, slurryproduksjon, termoplaster, dekkmaling

CM-5 0.25

Svart jernoksidpigment med høy fargestyrke

Farging av betong, slurryproduksjon, dekkmaling

RØDE PIGMENTER

Produkt type

SEM Midlere kornstørrelse

Klassifisering

Anbefalte anvendelsesområder*

CRM-20 0.9

Mørk burgunderrød, ”Caput Mortuum”

Farging av betong, termoplaster, gummi, dekkmaling

CRM-50 0.6

Blålig rød

Farging av betong, termoplaster, gummi, dekkmaling, primer

* Alle anbefalinger er basert på testing og på tilbakemeldinger fra kunder og antas å være korrekte. Det gis likevel ingen garanti for dette eller for krenkelse av en eller annen patent. Våre produkter selges med forutsetning om at brukeren selv er ansvarlig for å bestemme hvorvidt produktene er egnet for anvendelsesområdet.

Deagglomererte (mikroniserte) jernoksidpigmenter

COLORANA® D-serien er framstilt for å oppfylle spesielle krav innenfor moderne malings- og termoplastindustri.

Produktene egner seg både for konvensjonelle løsningsbaserte systemer og vannbaserte systemer. Lav oljeabsorpsjon oppnås gjennom en spesiell maleprosess som gir en smal kornfordelingskurve og tilnærmet sfæriske (polygonale) korn. Lav oljeabsorpsjon er viktig i framstillingen av VOC-redusert maling og lakk og i fargesystemer med høyt tørrstoffinnhold. Det svært lave innholdet av vannløselige bestanddeler antas å være årsaken til COLORANA®-pigmentenes høye slitestyrke og værbestandighet.

De deagglomererte røde jernoksidpigmentene er framstilt gjennom termiske prosesser og er derfor temperaturstabile. Pigmentene har betydelige fordeler i forhold til konvensjonelle syntetiske produkter.

Karakteristiske egenskaper

  • Høy renhet
  • Lavt innhold av tungmetaller, bly-fri
  • Svært høy mikroniseringsgrad og høyt Hegman-tall
  • Lav oljeabsorpsjon
  • God dispergeringsevne
  • Stabil farge
  • Høy glans og glansholdbarhet
  • Høy slitestyrke
  • Svært lavt innhold av vannløselige stoffer

DEGGLOMERERTE SVARTE JERNOKSIDPIGMENTER

Produkt type

SEM Midlere kornstørrelse

Klassifisering

Anbefalte anvendelsesområder*

CM-2D 0.55

Mikronisert jernoksidpigment,lav fargestyrke, blå undertone

Dekkmaling, pulvermaling, termoplaster, gummi, blekk

CM-4D 0.35

Mikronisert jernoksidpigment, medium fargestyrke, blå undertone

Dekkmaling, pulvermaling, termoplaster, gummi, blekk, dekorpapir

CM-5D 0.25

Mikronisert jernoksidpigment, høy fargestyrke

Dekkmaling, pulvermaling, termoplaster, gummi, blekk dekorpapir

DEAGGLOMERERTE RØDE JERNOKSIDPIGMENTER

Produkt type

SEM Midlere kornstørrelse


Klassifisering


Anbefalte anvendelsesområder*

CRM-20D 0.9

Mikronisert jernoksidpigment, mørk burgunderrød, ”Caput Mortuum”

Dekkmaling, pulvermaling, termoplaster, gummi

CRM-50D 0.6

Mikronisert jernoksidpigment blålig rød

Dekkmaling, pulvermaling, primere, termoplaster, gummi

CRM-60D 0.45

Mikronisert jernoksidpigment mørk rød

Dekkmaling, primere, pulvermaling, termoplaster, E1 dyrefor

CRM-80D 0.4 – 0.3

Mikronisert jernoksidpigment mellomrød

Dekkmaling, pulvermaling, termoplaster, gummi

CRM-100D 0.25

Mikronisert jernoksidpigment, gulrød

Dekkmaling, pulvermaling, termoplaster, gummi

CRM-1075D 0.4

Mikronisert jernoksidpigment, 1000-serie, mellomrød

Dekkmaling, primere, pulvermaling, termoplaster, gummi, blekk, Coil Coatings, E1 dyrefor

CRM-1080D 0.3

Mikronisert jernoksidpigment, 1000-Serie, mellomrød

Dekkmaling, pulvermaling, termoplaster, gummi, blekk, Coil Coatings

mellomrød Dekkmaling, pulvermaling, termoplaster, gummi, blekk, Coil Coatings * Alle anbefalinger er basert på testing og på tilbakemeldinger fra kunder og antas å være korrekte. Det gis likevel ingen garanti for dette eller for krenkelse av en eller annen patent. Våre produkter selges med forutsetning om at brukeren selv er ansvarlig for å bestemme hvorvidt produktene er egnet for anvendelsesområdet.