Tekniske jernoksider

COLORANA® tekniske jernoksider omfatter et spekter av produkter med forskjellige kornstørrelser og fysikalske egenskaper skreddersydd for avanserte industrielle anvendelser. Disse produktene har svært lave innhold av tungmetaller og vannløselige stoffer.


Produkttype

Kornstørrelse d90/d50

Klassifisering

Anbefalte bruksområder*

M-150T

106 / 60

Grovmalt magnetitt

Vektmateriale, strukturmalinger, abrasiver, elektromagnetiske skjold, jernkjemikalier

M-20T

18 / 6

Finmalt magnetitt

Vektmateriale, strukturmaling, matt maling, friksjonsprodukter, elektromagnetiske skjold, NIR-absorbsjon

M-10T

10 / 2.8

Finmalt magnetitt

Strukturmalinger, matt maling, termoplaster, friksjonsprodukter, elektromagnetiske skjold, NIR-absorbsjon

CM-1C

2.7 / 1.2

Finmalt magnetitt

Termoplaster, friksjonsprodukter, NIR- absorbsjon, jernkjemikalier

CM-4

1.2 / 0.8

Ultrafinmalt magnetitt

Termoplaster, friksjonsprodukter, NIR- absorbsjon

* Alle anbefalinger er basert på testing og på tilbakemeldinger fra kunder og antas å være korrekte. Det gis likevel ingen garanti for dette eller for krenkelse av eventuelle patenter. Våre produkter selges under forutsetning av at brukeren selv er ansvarlig for å bestemme hvorvidt produktene er egnet for anvendelsesområdet.