Hematitt

Kjemisk formel: Fe2O3

Stoffbetegnelse:
CAS #: 1309-37-1, 1317-60-8
EINECS #: 215-168-2, 215-275-4

Hematittkonsentratene våre selges under merkenavnet «Mo i Rana Concentrate». Produktene er skreddersydd for metallurgiske anvendelser som produksjon av råjern. Konsentratene selges som bulkprodukter. Det tilbys sinter- og pelletfeed ved siden av et samfengt konsentrat. Typebetegnelsene for produktene er som følger:
- H-400 - H-260 - H-150

Konsentratene inneholder urenheter i form av gråbergsmineraler, særlig jernholdige aluminiumsilikater. Typiske kjennetegn og fordelaktige egenskaper er et lavt alkalisk profil, samt lavt fosfor- og svovelinnhold og en avbalansert kalkandel (CaO). Hematitten inneholder i gjennomsnitt 0,45 % TiO2 som en urenhet i hematittens krystallgitter men også i form av få frie korn av ilmenitt.

Produktene underligger ingen restriksjoner med hensyn til salg og bruken av disse. De er ikke klassifisert som farlig i henhold til 67/548/EØS og 1999/45/EØS, og krever ingen merking i henhold til CLP/GHS-direktivene 1272/2008EØS. For fullstendige opplysninger om produktene, vennligst se på våre tekniske beskrivelser, sikkerhetsdatablad for produktene eller vårt informasjonsark Regulatory information.