Drift

Stein Tore Bogen

Driftsdirektør
Tel +47 957 20 860
stein.bogen@ranagruber.no

Eivind Grindstad

Seniorkonsulent
Tel +47 994 45 778
eivind.grindstad@ranagruber.no

Karl Edvin Randa

Driftssjef Oppredning
Tel +47 911 71 687
karl.randa@ranagruber.no

Stian Brandal

Driftssjef Underjordsgruve
Tel +47 470 32 622
stian.brandal@ranagruber.no

Snorre Tro

Driftssjef Dagbrudd
Tel +47 480 56 362
snorre.tro@ranagruber.no