RG Mineral AS

    RG Mineral AS er et heleid datterselskap av Rana Gruber AS og er lokalisert i Mo i Rana. Selskapet produserer og markedsfører spesialprodukter under merkenavnet COLORANA®®.

    I tillegg tilbyr RG Mineral tjenester innen kjemisk og fysisk analyse, testing av tekniske applikasjoner og utvikling av mineralske produkter. Disse aktivitetene utføres av RG Minerals FoU-senter med støtte fra laboratoriet.

    COLORANAs® virksomhet ble startet i 1990 etter etablering av verdens første produksjonsanlegg for sub-micron jernoksider fremstilt fra naturlig magnetitt. I 1995 ble produksjonsanleggets årlige kapasitet utvidet fra 3000 til 10 000 tonn.

    Les mer om Rana Gruber og RG Mineral AS her.