FoU-senteret

  Forsknings- og utviklingsteam utfører, har oppsyn med og koordinerer selskapets innsats for utvikling av nye produkter, forbedring av eksisterende produkter, og utforming og implementering av testmetoder for å oppfylle selskapets egne krav og internasjonale standarder. Produktspesialister gir faglige råd og foretar eventuelle feilsøk innenfor mineralprosessering og foredling, anvendelser for pigment og fyllstoff, og vekselvirkninger mellom mineraler og bindemidler.

  Vårt FoU-team samarbeider tett med laboratoriet, som har som hovedoppgave å ha tilsyn med råvarene og sikre at de oppfyller akseptkriteriene som er fastsatt for produksjonsprosessen og sluttproduktene.

  Via laboratoriet tilbyr vi tekniske tjenester til våre kunder innenfor et bredt felt av industrielle anvendelsesområder.

  I tilknytning til vårt forskningsarbeid og våre tekniske tjenester har vi etablert et samarbeid med utenlandske FoU-sentre, universiteter og samarbeidspartnere for teknisk støtte og testmetoder ut over dem vi rutinemessig gjennomfører, og som krever spesielle undersøkelser eller instrumenter. Vi har tilgang på:

  • SEM-EDS for kjemisk og mineralogisk analyse
  • Zeta-meter for måling av overflatespenning og ladning og cross-over-punkt
  • Papir & Pulp-undersøkelser for dekorativt papir
  • BH-meter for fastsettelse av magnetiske egenskaper
  • UV-VIS-NIR spektralanalyse
  • SEM, XRD og mikroskopi for mineralogisk og kjemisk analyse