Karriere i Rana Gruber AS

  Rana Gruber tilbyr svært interessante og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor diverse profesjoner med muligheter for faglig og personlig utvikling. Et moderne bergverk er å sammenlikne med en avansert industribedrift der særlig tekniske fag star i fokus. Vi karakteriserer oss selv som et lite teknologisk samfunn der alle ulike profesjoner fra ingeniørvitenskap til renhold bidrar til at vi lykkes med våre utfordringer og målsetninger. Vi tilbyr spennende jobber for personer med utdanning innenfor prosess, gruvedrift, geologi og mineralogi, mekaniske og elektro fag, kjemi, kvalitetssikring, miljøvern, sikkerhet og økonomi.

  Drift av vår gruve og prosessanlegg for malm krever høyt kvalifiserte medarbeidere innenfor ulike fagfelt, og vi planlegger fortsatt vekst i årene framover. For å lykkes med dette trenger vi flinke utviklere og folk på alle nivå som kan tenke i nye baner.

  Vår overlevelsesevne og suksess som bedrift er tuftet på kunnskapen og innsatsviljen av oss som stolte ansatte ved Rana Gruber.

  Hvis du kjenner deg igjen i vår filosofi og mener kan tilføre oss noe ekstra, ta gjerne kontakt med vår personalsjef eller ta initiativ til en søknad på en av våre stillingsannonsene.

   

  Kontakt:
  Anita Brattaas Mikalsen
  Personalsjef
  Tel +47 75 13 73 36
  Mob +47 930 13 689
  anita.mikalsen@ranagruber.no