Underjordisk drift

    Etter mer enn 30 års utvinning av jernmalm fra dagbrudd startet Rana Gruber AS i år 2000 sin underjordisk gruve Kvannevann der malmen ble hentet ut gjennom skive pall bryting. Gruvedriften har vært under kontinuerlig utvikling for å tilpasse seg og mestre de vanskelige forholdene som kjennetegner området, og for å effektivisere driften. Det gjelder å unngå en uttynning av jernmalmen med en in situ Fe-innhold på i gjennomsnitt 33%. I tillegg by de ekstreme bergmekaniske krefter som kjennetegnes av eksepsjonelle horisontale spenninger på store utfordringer med hensyn til sikring av fartsårer og planleggingen av gruva. Hensyntagen disse spesielle forhold har gjort gruvedriften ved Kvannevann ganske unik.

    Stigende etterspørsel etter jernmalm og dermed kravet om en mer effektiv og moderne gruvedrift samt en etablert miljøpolicy om en forsvarlig ressurs forvaltning utløste kravet om etablering av en ny brytningsmetode der malmen kunne utvinnes i sin helhet. Etter grundig vurdering med internasjonal fagfolk og bergmekaniske tester ble det besluttet å endre brytningsmetoden fra skive pall bryting til skive ras bryting som krevde en helt ny design for den nye underjordiske gruve Kvannevann. Ved å endre til skive ras brytning vil hele malmkroppen kunne utnyttes og utvinnes suksessiv fra ulike produksjonssteder i gruven som gir en økt produksjonskapasitet samt mulighet til blanding av malm fra ulike gruveområder. Det ble i tillegg etablert en egen knusestasjon med forgreining til malmsiloen i Kvannevann gruve for å få til en mer kostnadseffektiv drift. Prosjektet ble avsluttet i sommer 2012 og det ble etablert ordinær drift etter en investering på 450millNOK.