Vårt ansvar

  MILJØ
  Utvinning og bearbeiding av jernmalm er underlagt reguleringer og kontroll fra myndigheter og internasjonale lovgivninger. Rana Gruber har en målsetting om at miljøpåvirkning fra vår gruvedrift og oppredningsprosess skal være minimal. Vi skal begrense og redusere ulemper eller skadelig påvirkning for omgivelsene og leve i mest mulig grad i harmoni med naturen, dette i respekt for våre ansatte, våre barn og våre omgivelser. Bedriften bestreber seg på en miljøvennlig produksjon, i tett samarbeid med myndigheter, kunder, leverandører og naboer. Gjennom vår internkontroll følger vi opp våre utslipp til sjø, elv, luft og grunn for å verifisere at vi til enhver tid overholder de fastsatte normer som gjelder for bedriften.

  HELSE
  Bedriften er opptatt av at våre ansatte opplever trygge arbeidsforhold gjennom klare retningslinjer og et fremragende arbeidsmiljø. Kontinuerlig og målrettet kartlegges fysiske og psykiske utfordringer på arbeidsplassen, både ved helseundersøkelser og arbeidsmiljømålinger, for deretter å iverksette tiltak ved eventuelle behov.

  SIKKERHET
  Vår overordnede målsetting innen Helse, Miljø og Sikkerhet er at alle skal komme like friske hjem som da de kom på jobb. Sikkerhet er et viktig fokusområde, vi tenker sikkerhet i alt: vi skal ha gode og sikre arbeidsvaner, vi aksepterer ikke brudd på sikkerhetsrutiner, det vil si arbeider for at alle ansatte skal følge den standarden som er satt, der samtlige ansatte følger sikkerhetsregler og bruker det verneutstyr som er påkrevd. Gjennom våre høye krav på sikkerhet, forebyggende tiltak og registrering og evaluering av tilbudsskader skal vi forebygge personskader.