Historie

Jernmalmforekomstene i Dunderlandsdalen har vært kjent siden 1799, da et sørnorsk jernverk skaffet seg mineralrettighetene her. På 1800-tallet forsøkte en rekke personer og selskaper å utnytte jernmalmforekomstene, men det var den svenske konsul og industrimagnat Nils Pehrsson som vant fram gjennom målrettet oppkjøp av landområdene som trengtes til gruvedrift og fabrikker, inkludert områder som ble ekspropriert for bygging av en jernbane frem til Gullsmedvik, der en havn kunne etableres. I 1901 ble virksomheten kjøpt av The Edison Ore Milling Syndicate, et selskap som den kjente amerikanske oppfinneren Thomas Alva Edison etablerte for å dra økonomisk gevinst av sine patenter for magnetisk utvinning av jernoksider fra jernmalm.

Etter etablering av Dunderland Iron Ore Company lanserte T.A. Edison mange flere patenter på separasjonsprosesser og oppredningsutstyr.